Wyniki przetargu na remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Serocku

Pruszcz, dnia 2014-04-22
ZP.1.2014

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.1.2014 w trybie przetargu nieograniczonego: „Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Serocku”.

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. z 2004 r. Nr 19,poz.177 ze zm./ informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego:
1. Wybrana oferta:
1. 1. „PHU Koszowski” – Andrzej Koszowski, ul. Szkolna 15, 86-120 Pruszcz NIP 559-000-17-00
- oferta ważna uzyskała max. ilość punktów w kryterium oceny –100 pkt.
2. Oferty ważne:
2.1. Zakład Ogólno-Budowlany „IZBUD” Danutę Adamczak, Bydgoszcz, ul. Pelikanowa 22,
85-449 Bydgoszcz, NIP 554-100-22-37, – oferta ważna uzyskała ilość punktów w kryterium oceny – 72,50 pkt.
2.2. „PHU Koszowski” – Andrzej Koszowski, ul. Szkolna 15, 86-120 Pruszcz
NIP 559-000-17-00, – oferta ważna uzyskała ilość punktów w kryterium oceny – 100,00 pkt.
2.3. Firma LEMAR S.C., Górna Grupa, NIP 559-00-09-771 , – oferta ważna uzyskała ilość punktów w kryterium oceny – 83,86 pkt.
2.4. INSTALMONT Sp. J, Glazik, Kortas, Plac Poniatowskiego, 86-120 Pruszcz,
NIP 559-16-64-288 – oferta ważna uzyskała ilość punktów w kryterium oceny – 61,35 pkt.
2.5. Firma REST Sp.j. Kowalski, Rydlichowski, Pl. F. Skarbka 4, 87-100 Toruń, NIP
956-214-31-52 Pruszcz – oferta ważna uzyskała ilość punktów w kryterium oceny – 86,37 pkt.
3. Oferty odrzucone: 0.
4. Wykonawcy wykluczeni: 0.

Dziękuję za wzięcie udziału w przetargu. Jednocześnie informuję, że umowa może być podpisana po dniu 28-04-2014 roku.

E.CH. (052)562 77 25

Treść pisma do pobrania w formacie PDF:
Wynik ZP.1.2014 GOKSiR Pruszcz Remont WDK w Serocku (PDF)