UNIEWAŻNIENIE: Przetarg na zakup wyposażenia w ramach projektu pn. „Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Serocku” (WYPOSAŻENIE)

Realizowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Przetarg unieważniony:
UNIEWAŻNIENIE ZP.2.2014

SIWZ
Ogłoszenie UZP
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – OPZ sprzętu estradowego
Załącznik nr 3 – oświadczenie art. 22 Pzp
Załącznik nr 4 – oświadczenie art. 24 Pzp
Załącznik nr 5 – oświadczenie osoby fizycznej
Załącznik nr 6 – informacja, oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 7 – formularz cenowy
Załącznik nr 8 – do SIWZ

Aktualne ogłoszenie:
http://goksir.studiowww7.usermd.net/2014/06/03/przetarg-remont-i-wyposazenie-wiejskiego-domu-kultury-w-serocku-wyposazenie-aktualny/

Pytania i odpowiedzi dotyczące szczegółowych zagadnień na temat przetargu:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 2 do SIWZ:

W Pakiecie II „Sprzęt oświetleniowy” w pozycji „Okablowanie” Zamawiający opisał „Przewód zasilający do urządzeń świetlnych czarny z uziemieniem, moc ok. 1kW – szt. 22”. Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

Czy opisywany kabel ma być kablem podłączanym do urządzenia, czy przedłużaczem sieciowym?
ODPOWIEDŹ: Jest to przedłużacz sieciowy do zasilania zestawów oświetleniowych.

Jaka jest długość wymaganego kabla?
ODPOWIEDŹ: Długość przewodu 15 metrów.

Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie urządzeń świetlnych, w których kabel zasilający zamontowany jest na stałe?
ODPOWIEDŹ: Dopuszcza się oświetlenie z kablem zasilającym własnym pod warunkiem że jest on zamontowany przez producenta sprzętu i jest integralną częścią kompletu.

Czy w przypadku dopuszczenia urządzeń świetlnych, w których kabel zasilający zamontowany jest na stałe Zamawiający nadal żąda dostarczenia opisywanych kabli zasilających?
ODPOWIEDŹ: Przewody zasilające światła (przedłużacze) są dalej wymagane.

Czy w przypadku dopuszczenia urządzeń świetlnych, w których kabel zasilający zamontowany na stałe jest krótszy niż wymagany, Zamawiający dopuszcza zastosowanie do każdego oferowanego urządzenia świetlnego przedłużacza sieciowego do uzyskania wymaganej (lub większej) długości kabla zasilającego
ODPOWIEDŹ: Wymagana jest taka ilość przewodów zasilających (przedłużaczy) jak w specyfikacji – 22 szt.

Czy końcówką  mocy może być odpowiednik ADS, innego producenta?
ODPOWIEDŹ: Może być inny producent, pod warunkiem spełnienia specyfikacji  opisanej w formularzu tzn. moc, impedancja, klasa … itd.

Jako przykład kolumny szerokopasmowej podany jest model s 215v który ma 500W mocy rms, nie zgadza się więc ze specyfikacją techniczną wymaganą w zamówieniu. Proszę o doprecyzowanie.
ODPOWIEDŹ: Tutaj wkradł się błąd do opisu, proszę wyrażenie „s 215v” zignorować

Czy statyw mikrofonowy ma mieć aluminiowy przegub ramienia czy podstawy?
ODPOWIEDŹ: Statyw ma mieć aluminiowy przegub ramienia.

Czy ilość kanałów wejściowych w mikserze jest sumą wszystkich kanałów? Np. 8 we mono + 4 we stereo daje w sumie 16 kanałów wejściowych (w stereo zawsze liczone są podwójnie, L+P).
ODPOWIEDŹ: Tak mniej wiecej to wyglada jak pan opisał za odwzorowanie specyfikacji może posłużyć np. model Yamaha MG16/FX

Czy długość kratownicy ok. 5 m może wynosić np. 4,5m ?
ODPOWIEDŹ: Ustaliliśmy 5m, dopuszczone jest 0,5m tolerancji w obie strony

Proszę o dokładny opis okablowania (jakie kable, jakie długości)
ODPOWIEDŹ: Opis okablowania jest w specyfikacji, dodatkowo tylko nie ujęliśmy kabli połączeniowych między kolumnami które chcielibyśmy żeby były w zestawie: (Speakon-Speakon – 2,5mm 2 ok. 1,5m szt. 4)

Czy sterownik dmx oznacza oprogramowanie na laptopa + interfejs?
ODPOWIEDŹ: Tak, sterownik DMX łącznie z oprogramowaniem

Opisy które są w nawiasach w pierwszej kolumnie inną czcionką prosimy zignorować, są one wprowadzone tylko na potrzeby dokumentacji przetargu. Przypominam że wszystkie produkty muszą być nowe (żaden z podzespołów nie może być sprzętem używanym).