Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę kawiarni WDK w Serocku

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu, pl. Poniatowskiego 10, 86-120 Pruszcz informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie ogłoszenia o dzierżawie nieruchomości – kawiarni w m. Serock w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.

Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie o Przetargu Pisemnym Nieograniczonym
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Dzierżawy Nieruchomości
3. Umowa Najmu