Zawiadomienie o wyniku przetargu na dzierżawę kawiarni WDK w Serocku

Pruszcz, dnia 2014-08-28

Dot. Przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę kawiarni WDK w Serocku

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kryterium wyboru ofert: 100% cena.

1. Wybrana oferta:
1. 1. ZRB Bogdan Kawalec, Serock, ul. Powstańców Wielkopolskich 2A, 86-120 Pruszcz, oferta ważna uzyskała ilość punktów w kryterium oceny – 100,00 pkt.

2. Oferty ważne:
2.1. Bogdan Kawalec, ul. Powstańców Wielkopolskich 2A, 86-120 Pruszcz, – oferta ważna uzyskała ilość punktów w kryterium oceny – 100,00 pkt.
2.2. P.W. MOTYLEK, ul. Łowińska 3, 86-120 Pruszcz– oferta ważna uzyskała ilość punktów w kryterium oceny – 63 ,18pkt.

3. Oferty odrzucone: 0.

4. Wykonawcy wykluczeni: 0.
Dziękuję za wzięcie udziału w przetargu. Jednocześnie informuję, że umowa może być podpisana w dniu 01.09.2014 roku.

Ogłoszenie o wyniku – kawiarnia Serock.doc