Piknik Rycerski

Stowarzyszenie Broni Czarnoprochowej i Strzelectwa Historycznego „Dominus”
Piknik Rycerski

Piątek 01.05.2014
14:00
Przyjazd grup rekonstrukcyjnych
Organizacja obozu

Sobota 02.05.2014
10:00-11:00
Przemarsz ulicami Pruszcza pod Urząd Gminy
Powitanie bractw przez Wójta Gminy Pruszcz i przekazanie symbolicznych kluczy do bram Gminy dla organizatorów turnieju

12:00-19:00
Pokazy dawnego rzemiosła

12:00
Salut artyleryjski na Anioł Pański

13:00
Turniej łuczniczy

13:30
Turniej w rzucie włócznią

14:00
Turniej bojowy na miecz i tarcze

15:00-17:00
Zwiedzania obozu
Zabawy i konkursy plebejskie

15:30
Turniej w rzucie toporem

17:30
Manewry artylerii średniowiecznej

19:30
Inscenizacja historyczna
Wręczenie nagród dla zwycięzców zmagań turniejowych

Niedziela 03.05.2014
10:00
Rycerskie spotkania
Salut na Anioł Pański, pożegnanie grup, zakończenie pikniku

Godziny i program mogą ulec zmianie.