Zawiadomienie o wyniku przetargu na dzierżawę kawiarni WDK w Serocku

Pruszcz, dnia 2014-08-28

Dot. Przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę kawiarni WDK w Serocku

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kryterium wyboru ofert: 100% cena.

1. Wybrana oferta:
1. 1. ZRB Bogdan Kawalec, Serock, ul. Powstańców Wielkopolskich 2A, 86-120 Pruszcz, oferta ważna uzyskała ilość punktów w kryterium oceny – 100,00 pkt.

2. Oferty ważne:
2.1. Bogdan Kawalec, ul. Powstańców Wielkopolskich 2A, 86-120 Pruszcz, – oferta ważna uzyskała ilość punktów w kryterium oceny – 100,00 pkt.
2.2. P.W. MOTYLEK, ul. Łowińska 3, 86-120 Pruszcz– oferta ważna uzyskała ilość punktów w kryterium oceny – 63 ,18pkt.

3. Oferty odrzucone: 0.

4. Wykonawcy wykluczeni: 0.
Dziękuję za wzięcie udziału w przetargu. Jednocześnie informuję, że umowa może być podpisana w dniu 01.09.2014 roku.

Ogłoszenie o wyniku – kawiarnia Serock.doc

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę kawiarni WDK w Serocku

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu, pl. Poniatowskiego 10, 86-120 Pruszcz informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie ogłoszenia o dzierżawie nieruchomości – kawiarni w m. Serock w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.

Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie o Przetargu Pisemnym Nieograniczonym
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Dzierżawy Nieruchomości
3. Umowa Najmu

(ROZSTRZYGNIĘTY) Przetarg: Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Serocku

Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Serocku (WYPOSAŻENIE) (aktualizacja: 17-06-2014)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zaw. o wyniku Z.3.2014

Ogłoszenie GOKSiR ZP.3.2014 r. Wyposażenie WDK Serock
Formularz-cenowy-zal-nr-7 nowa specyfikacja

OPZ-sprzetu-estr-zal-nr-2 nowa specyfikacja
SIWZ wypos

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – oświadczenie art. 22 Pzp
Załącznik nr 4 – oświadczenie art. 24 Pzp
Załącznik nr 5 – oświadczenie osoby fizycznej
Załącznik nr 6 – informacja, oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 8 do SIWZ

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu:
http://goksir.studiowww7.usermd.net/zamowienia-publiczne/pytania-i-odpowiedzi/

UNIEWAŻNIENIE: Przetarg na zakup wyposażenia w ramach projektu pn. „Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Serocku” (WYPOSAŻENIE)

Realizowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Przetarg unieważniony:
UNIEWAŻNIENIE ZP.2.2014

SIWZ
Ogłoszenie UZP
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – OPZ sprzętu estradowego
Załącznik nr 3 – oświadczenie art. 22 Pzp
Załącznik nr 4 – oświadczenie art. 24 Pzp
Załącznik nr 5 – oświadczenie osoby fizycznej
Załącznik nr 6 – informacja, oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 7 – formularz cenowy
Załącznik nr 8 – do SIWZ

Aktualne ogłoszenie:
http://goksir.studiowww7.usermd.net/2014/06/03/przetarg-remont-i-wyposazenie-wiejskiego-domu-kultury-w-serocku-wyposazenie-aktualny/

Pytania i odpowiedzi dotyczące szczegółowych zagadnień na temat przetargu:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 2 do SIWZ:

W Pakiecie II „Sprzęt oświetleniowy” w pozycji „Okablowanie” Zamawiający opisał „Przewód zasilający do urządzeń świetlnych czarny z uziemieniem, moc ok. 1kW – szt. 22”. Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

Czy opisywany kabel ma być kablem podłączanym do urządzenia, czy przedłużaczem sieciowym?
ODPOWIEDŹ: Jest to przedłużacz sieciowy do zasilania zestawów oświetleniowych.

Jaka jest długość wymaganego kabla?
ODPOWIEDŹ: Długość przewodu 15 metrów.

Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie urządzeń świetlnych, w których kabel zasilający zamontowany jest na stałe?
ODPOWIEDŹ: Dopuszcza się oświetlenie z kablem zasilającym własnym pod warunkiem że jest on zamontowany przez producenta sprzętu i jest integralną częścią kompletu.

Czy w przypadku dopuszczenia urządzeń świetlnych, w których kabel zasilający zamontowany jest na stałe Zamawiający nadal żąda dostarczenia opisywanych kabli zasilających?
ODPOWIEDŹ: Przewody zasilające światła (przedłużacze) są dalej wymagane.

Czy w przypadku dopuszczenia urządzeń świetlnych, w których kabel zasilający zamontowany na stałe jest krótszy niż wymagany, Zamawiający dopuszcza zastosowanie do każdego oferowanego urządzenia świetlnego przedłużacza sieciowego do uzyskania wymaganej (lub większej) długości kabla zasilającego
ODPOWIEDŹ: Wymagana jest taka ilość przewodów zasilających (przedłużaczy) jak w specyfikacji – 22 szt.

Czy końcówką  mocy może być odpowiednik ADS, innego producenta?
ODPOWIEDŹ: Może być inny producent, pod warunkiem spełnienia specyfikacji  opisanej w formularzu tzn. moc, impedancja, klasa … itd.

Jako przykład kolumny szerokopasmowej podany jest model s 215v który ma 500W mocy rms, nie zgadza się więc ze specyfikacją techniczną wymaganą w zamówieniu. Proszę o doprecyzowanie.
ODPOWIEDŹ: Tutaj wkradł się błąd do opisu, proszę wyrażenie „s 215v” zignorować

Czy statyw mikrofonowy ma mieć aluminiowy przegub ramienia czy podstawy?
ODPOWIEDŹ: Statyw ma mieć aluminiowy przegub ramienia.

Czy ilość kanałów wejściowych w mikserze jest sumą wszystkich kanałów? Np. 8 we mono + 4 we stereo daje w sumie 16 kanałów wejściowych (w stereo zawsze liczone są podwójnie, L+P).
ODPOWIEDŹ: Tak mniej wiecej to wyglada jak pan opisał za odwzorowanie specyfikacji może posłużyć np. model Yamaha MG16/FX

Czy długość kratownicy ok. 5 m może wynosić np. 4,5m ?
ODPOWIEDŹ: Ustaliliśmy 5m, dopuszczone jest 0,5m tolerancji w obie strony

Proszę o dokładny opis okablowania (jakie kable, jakie długości)
ODPOWIEDŹ: Opis okablowania jest w specyfikacji, dodatkowo tylko nie ujęliśmy kabli połączeniowych między kolumnami które chcielibyśmy żeby były w zestawie: (Speakon-Speakon – 2,5mm 2 ok. 1,5m szt. 4)

Czy sterownik dmx oznacza oprogramowanie na laptopa + interfejs?
ODPOWIEDŹ: Tak, sterownik DMX łącznie z oprogramowaniem

Opisy które są w nawiasach w pierwszej kolumnie inną czcionką prosimy zignorować, są one wprowadzone tylko na potrzeby dokumentacji przetargu. Przypominam że wszystkie produkty muszą być nowe (żaden z podzespołów nie może być sprzętem używanym).

Pytania i odpowiedzi dot. UNIEWAŻNIONEGO Przetargu na zakup wyposażenia WDK Serock

Informujemy, iż opublikowaliśmy pytania i odpowiedzi dotyczące szczegółowych zagadnień na temat Przetargu na zakup wyposażenia w ramach projektu pn. „Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Serocku” (WYPOSAŻENIE).

Pytania i odpowiedzi można zobaczyć pod następującym linkiem:
http://goksir.studiowww7.usermd.net/zamowienia-publiczne/pytania-i-odpowiedzi/
lub bezpośrednio na podstronie „Pytania i odpowiedzi” w dziale „Zamówienia Publiczne”.

Przetarg został unieważniony dnia 28 maja 2014:
http://goksir.studiowww7.usermd.net/2014/05/28/przetarg-na-zakup-wyposazenia-w-ramach-projektu-pn-remont-i-wyposazenie-wiejskiego-domu-kultury-w-serocku-wyposazenie/

Aktualne ogłoszenie:
http://goksir.studiowww7.usermd.net/2014/06/03/przetarg-remont-i-wyposazenie-wiejskiego-domu-kultury-w-serocku-wyposazenie-aktualny/

Wyniki przetargu na remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Serocku

Pruszcz, dnia 2014-04-22
ZP.1.2014

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.1.2014 w trybie przetargu nieograniczonego: „Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Serocku”.

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. z 2004 r. Nr 19,poz.177 ze zm./ informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego:
1. Wybrana oferta:
1. 1. „PHU Koszowski” – Andrzej Koszowski, ul. Szkolna 15, 86-120 Pruszcz NIP 559-000-17-00
- oferta ważna uzyskała max. ilość punktów w kryterium oceny –100 pkt.
2. Oferty ważne:
2.1. Zakład Ogólno-Budowlany „IZBUD” Danutę Adamczak, Bydgoszcz, ul. Pelikanowa 22,
85-449 Bydgoszcz, NIP 554-100-22-37, – oferta ważna uzyskała ilość punktów w kryterium oceny – 72,50 pkt.
2.2. „PHU Koszowski” – Andrzej Koszowski, ul. Szkolna 15, 86-120 Pruszcz
NIP 559-000-17-00, – oferta ważna uzyskała ilość punktów w kryterium oceny – 100,00 pkt.
2.3. Firma LEMAR S.C., Górna Grupa, NIP 559-00-09-771 , – oferta ważna uzyskała ilość punktów w kryterium oceny – 83,86 pkt.
2.4. INSTALMONT Sp. J, Glazik, Kortas, Plac Poniatowskiego, 86-120 Pruszcz,
NIP 559-16-64-288 – oferta ważna uzyskała ilość punktów w kryterium oceny – 61,35 pkt.
2.5. Firma REST Sp.j. Kowalski, Rydlichowski, Pl. F. Skarbka 4, 87-100 Toruń, NIP
956-214-31-52 Pruszcz – oferta ważna uzyskała ilość punktów w kryterium oceny – 86,37 pkt.
3. Oferty odrzucone: 0.
4. Wykonawcy wykluczeni: 0.

Dziękuję za wzięcie udziału w przetargu. Jednocześnie informuję, że umowa może być podpisana po dniu 28-04-2014 roku.

E.CH. (052)562 77 25

Treść pisma do pobrania w formacie PDF:
Wynik ZP.1.2014 GOKSiR Pruszcz Remont WDK w Serocku (PDF)

Przetarg – Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Serocku

Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Serocku
Numer ogłoszenia: 58645 – 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014

Ostatnia aktualizacja: 4 kwietnia 2014, 10:20

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. Przetargu na Remont WDK w Serocku

Ogłoszenie
SIWZ Przebudowa budynku Kultury i Sportu w Pruszczu
Charakterystyka obiektu
Opis BIOZ
Opis do inwentaryzacji
Opis techniczny – klimatyzacja
Opis techniczny
Przedmiar – koszty kwalifikowane
Przedmiar – koszty niekwalifikowane
Specyfikacja budowlana
WDK klimatyzacja rys1
1. Rzut piwnicy
2. Rzut parteru
3. Przekrój A-A
4. Elewacje I
4. Przekrój A-A
5. Elewacje I
5. Elewacje II
6. Elewacje II
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 5 – oświadczenie art. 22 Pzp
Załącznik nr 6 – oświadczenie art. 24 Pzp
Załącznik nr 7 – oświadczenie osoby fizycznej
Załącznik nr 8 – informacja, oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 9 – wykaz wykonania robót
Załącznik nr 10 – wykaz osób
Załącznik nr 11 – formularz cenowy
Załącznik nr 12 – Projekt umowy
Załącznik nr 13 – Harmonogram rzeczowo-finasowy