O Nas

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji powstał w 1997 roku uchwałą Rady Gminy Pruszcz nr. XXIII/130/97 z dnia 26 czerwca 1997 roku. Ośrodek powstał na bazie Domów Kultury w Serocku i Łowinku oraz sali sportowej w Pruszczu.

Zgodnie ze statutem zadaniem Ośrodka jest zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa naszej Gminy, tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury i sztuki profesjonalnej oraz amatorskiej, a także umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego i sportowego.

Organizatorem samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji jest Gmina Pruszcz. Z budżetu Gminy zatem placówka otrzymuje środki na utrzymanie obiektów, zatrudnienie pracowników i prowadzenie działalności w zakresie określonym przez Statut oraz zatwierdzonym przez Radę Gminy.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji jako Samorządowa Instytucja Kultury realizuje swoje zadania zgodnie ze Statutem oraz oczekiwaniami Samorządu i społeczeństwa naszej Gminy. Stawiając na współpracę staramy się organizować działalność w różnych obszarach kultury, sportu i rekreacji.

W ramach Ośrodka funkcjonują cztery placówki: w Pruszczu, Łowinku i Serocku oraz Centrum Kształcenia Na Odległość w Parlinie. GOKSiR przejął również administracyjnie obiekty sportowe należące do Gminy Pruszcz, które pozostają pod Zarządem Stowarzyszeń Sportowych, tj. LKS Start w Pruszczu oraz LKS Pomorzanin w Serocku. Zgodnie z decyzją Wójta administrujemy w/w obiektami oraz obsługujemy księgowo działalność klubów sportowych i Orkiestry Dętej OSP w Pruszczu.

Realizując zadania Ośrodek współpracuje z wieloma instytucjami i placówkami z terenu naszej gminy, powiatu oraz wojewódzkimi instytucjami kultury – m.in. WOAK w Toruniu czy WOKiS w Bydgoszczy. Największą jednak uwagę poświęcamy prawidłowej współpracy z placówkami, zakładami i przedsiębiorstwami Gminy Pruszcz. Pomyślnie układają się relacje z placówkami oświatowymi, klubami sportowymi oraz stowarzyszeniami funkcjonującymi na terenie naszej Gminy. Trzeba podkreślić fakt wspierania naszych działań przez: Bank Spółdzielczy w Pruszczu, ECO-POL, LITHOPS, Cukiernię F&F, POLO MARKET, ELCZAR, NIEWIEŚCIN pp. SZNAJDROWSKICH, NETI PARTNER, MODAX, NOWAKOWSKI, ROKITA, SPÓŁKA KOMUNALNA BŁYSK, Grupa PZU w Pruszczu.

Duże znaczenie dla naszej Placówki ma także dobry poziom współpracy z parafiami katolickimi z terenu Gminy wraz z kierującymi nimi duchownymi. Współpracujemy ze stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Gminy Pruszcz, stowarzyszeniem Rodzina Kolpinga z Niewieścina, stowarzyszeniem Aktywni z Serocka, stowarzyszeniem Topolanki oraz nieformalnymi, ale bardzo aktywnymi grupami kobiet: Beliski z Łowinka, Brzeźnianki z Brzeźna. Współpracujemy także ze stowarzyszeniem Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Pruszcz.

Wspieramy na miarę naszych możliwości zamierzenia sołectw, które są realizowane przy obopólnym zaangażowaniu pracowników Ośrodka oraz Sołtysów i Rad Sołeckich.

W naszych placówkach prowadzimy różne formy działań kulturalnych opartych na amatorskim ruchu artystycznym oraz w podobnym zakresie działania sportowe. W Pruszczu działa Ognisko Muzyczne oraz Młodzieżowe Studio Piosenki pod kierownictwem Andrzeja Żółkosia, a także grupa gitary klasycznej i akustycznej pod kierownictwem Eugeniusza Posadzy. Prowadzone są również zajęcia fitness dla kobiet, zajęcia sportowe dla dziewcząt i chłopców, zajęcia sportowe „Belfer Club”, warsztaty ceramiki artystycznej, sekcja tenisa stołowego, sekcja rękodzieła artystycznego kobiet.

Placówka w Pruszczu wykorzystywana jest w godzinach od 8:00 do 16:00 na zajęcia wychowania fizycznego przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum nr 1. Z obiektu korzystają również grupy sportowe LKS Start Pruszcz oraz nieformalne grupy dorosłych, które wynajmują salę gimnastyczną na zajęcia piłkarskie lub siatkarskie. Wynajmujemy również salę na zajęcia karate, taniec towarzyski i zumbę. W Domach Kultury w Pruszczu i Łowinku Ośrodek prowadzi kawiarnie, natomiast kawiarnia w Serocku została przekazana prywatnemu dzierżawcy w wyniku przetargu.

Dom Kultury w Łowinku funkcjonuje również jako sala gimnastyczna dla miejscowej Szkoły Podstawowej. Na ten cel jest wykorzystywana w godzinach od 8:00 do 15:00.

Centrum Kształcenia Na Odległość w Parlinie funkcjonuje 5 razy w tygodniu skupiając swoje działania na zajęciach komputerowych i plastycznych.

Obiekty Ośrodka Kultury przystosowano do realizacji funkcji usługowej dla mieszkańców naszej Gminy. Są one wynajmowane na uroczystości i imprezy rodzinne. Ponieważ realizujemy również kompleksową obsługę w/w imprez wiele z tych uroczystości przygotowujemy i realizujemy samodzielnie na zlecenie klientów.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji jest organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez środowiskowych na terenie naszej Gminy. W naszych placówkach odbywają się koncerty WOŚP, uroczystości z okazji Dnia Babcia i Dziadka, Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Przegląd „Dobra Nowina Na Scenie”, Przegląd teatrów ekologicznych „Eko-Teatr”, Nocny Turniej Tenisa Stołowego im. Andrzeja Jońca, Gminny Zjazd OSP, Koncert Młodzieżowego Studia Piosenki, Obchody Dnia Kobiet, dyskoteki dla młodzieży szkolnej oraz młodzieży starszej Activ-Party w Łowinku.

Organizujemy również zajęcia w ramach ferii zimowych oraz wakacji letnich dla dzieci i młodzieży, warsztaty ceramiki artystycznej, zabawy karnawałowe i sylwestry.

W 2015 roku Wójt Gminy Pruszcz Pan Dariusz Wądołowski powołał Radę Programową Ośrodka w następującym składzie:
Anna Dobaczewska – przewodnicząca
- Beata Wantoch-Rękowska
- Beata Banasiak
- Renata Osojca
- Dorota Wiśniewska
- Grzegorz Redzimski
- Maciej Wirwicki
- Janusz Baśniak