Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminy Pruszcz

Skład zarządu:
Redzimski Grzegorz – prezes
Tutlewski Józef – zastępca
Betlewska Wiesława – skarbnik
Glamowska Elżbieta – księgowa

NIP: 559-19-60-101
REGON: 340286846
KRS: 265066

Rozpoczęcie działalności: 2005 rok

Komisja kulturalno-rekreacyjna:
Szews Maria – przewodnicząca
Jamroz Lucyna – zastępca
Drews Genowefa – członek
Osojca Halina – członek
Prygan Anna – członek
Cichoński Józef – członek

Plan pracy stowarzyszenia na rok 2015